Đánh trận giả trên Đại lộ Thăng Long - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Đánh trận giả trên Đại lộ Thăng Long

Đánh trận giả trên Đại lộ Thăng Long

VTC News) - Đây là trò chơi mang tính chất giáo dục quốc phòng, giúp người chơi rèn luyện thể lực, rèn phản xạ, óc phán đoán, khả năng xử lý tình huống.
Bình luận

Đang Nóng