VTC News

Đang tâm lừa tiền của vợ người bị tai nạn nặng

(VTC News) – Để xây dựng niềm tin, dễ dàng lấy tiền của người nhà bệnh nhân, Oanh đã khoác lác mình là bạn thân của bác sĩ.