VTC News

Đằng sau buổi thuyết trình của Nick Vujicic ở HN có gì?

(VTC News) – Hàng vạn người đã kéo về Mỹ Đình với một niềm háo hức được nhìn thấy người đặc biệt nhất hành tinh – nhà diễn thuyết không chân tay Nick Vujicic.