Đang cháy lớn rừng thông ở Quảng Ninh

Người dân phát hiện ngọn lửa cháy từ phía sau Đền Mẫu sang chùa Hang thuộc khu vực chùa Lôi Âm trên núi Lôi Âm (Quảng Ninh), cột lửa cao hàng chục mét đang tiếp tục có chiều hướng lan rộng.

Bình luận