Đảng bộ VTC quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 - VTC News
Đảng bộ VTC quán triệt Nghị quyết Trung ương 9

Đảng bộ VTC quán triệt Nghị quyết Trung ương 9

(VTC News) - Sáng  nay (16/4), Đảng uỷ Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC tổ chức lớp học quán triệt Nghị quyết TW9 (Khoá X) của Đảng đến toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên Tổng Công ty.

 

Đến truyền đạt lớp học của Đảng bộ Tổng Công ty về Nghị quyết và các văn bản kết luận của Hội nghị TW9 (Khoá X) có ông Phạm Văn Nhạ, Uỷ viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối Doanh nghiệp TW, các cán bộ trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, HĐQT, Ban Giám đốc và các Đảng viên Đảng bộ Tổng công ty VTC.

 

Gắn nghị quyết của Đảng vào chương trình hành động

 

Bám sát chỉ đạo và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa X) của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể của Đảng bộ Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, Đảng uỷ Tổng Công ty VTC đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW9 (Khóa X) với nhiều nội dung.

 

Ông Phạm Văn Nhạ, Uỷ viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối Doanh nghiệp TW. (Ảnh: Kiên Cường)

 

Theo đó, từ nay đến năm 2010, Đảng uỷ Tổng công ty VTC tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, theo các giải pháp, kế hoạch cụ thể của Đảng bộ đã định hướng phát triển sản xuất kinh doanh tập trung vào bốn mũi nhọn trọng tâm là: Kinh doanh dịch vụ viễn thông; Kinh doanh dịch vụ truyền hình; Kinh doanh dịch vụ nội dung số và giá trị gia tăng trên mạng truyền hình, viễn thông và Internet; Kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

 

Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt

 

Tháng 2/2009, Đảng bộ Tổng Công ty đã tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2008 gắn với việc đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đề ra nghị quyết và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2009-2010 và những năm tiếp theo để xây dựng Tổng công ty thành Tập đoàn truyền thông Đa phương tiện VTC mạnh tại Việt Nam.

 

Các cán bộ đảng viên của Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC tại lớp học. (Ảnh: Kiên Cường)

 

Theo đó, Đảng uỷ Tổng công ty  VTC chỉ đạo lãnh đạo công tác quản lý, phát triển và nâng cao năng lực cán bộ luôn gắn liền với sự phát triển của Tổng Công ty và đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

 

Yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ -  Đảng viên phải thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn đạo đức lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó có bản lĩnh, năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ và cuốn hút quần chúng, thực hiện thắng lợi của Tổng Công ty.

 

Đó chính là cơ sở vững chắc nhằm tiếp tục thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng tại Đảng bộ Tổng công ty VTC, góp phần thiết thực xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW. Đoàn kết, đồng thuận vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

 

Kiên Cường

Bình luận
Video đang xem nhiều