Đàn ông Nhật Bản mua 'vợ ảo' 60 triệu đồng chống cô đơn

Cô vợ ảo Hikaki được bán tại 2 thị trường là Mỹ và Nhật Bản với mức giá khoảng 2.600 USD (tương đương 60 triệu đồng) đang được đàn ông Nhật Bản ưa chuộng.

Bình luận