Dân Hải Phòng khốn khổ vì sống cạnh bãi rác ô nhiễm

Từ khi có bãi rác Gia Lợi, những người dân sống tại xã Gia Minh, Thủy Nguyên, Hải Phòng luôn sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt do ô nhiễm nặng.

Bình luận