Dân Colombia nằm ườn ra đường trong 'ngày lười biếng thế giới'

(VTC News) - Trong "ngày lười biếng thế giới", người dân thành phố Bogota, Colombia có thể bỏ làm và nằm ườn ra đường khi toàn bộ phương tiện giao thông bị cấm ở nhiều tuyến phố.

VTC14

Bình luận

Vui

Ăn

Sao