Dân chơi là phải đi xế...nát

Phá xe thế này mới khẳng định thương hiệu "dân chơi".

Xem Clip:

 Nguồn: Autopro


P.V
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC