Đâm gươm vào ngực để chứng minh bất tử, 'ông đồng' Thái Lan chết thảm

Thanh gươm thường sẽ gãy trước khi chạm ngực "ông đồng" trẻ tuổi, tuy nhiên lần này, lưỡi gươm sắc nhọn lại đâm thẳng vào tim khiến anh ta mất mạng.

Bình luận