'Đài Vĩnh Long có nhiều chương trình nhảm hơn, sao cấm mỗi Trấn Thành?'

Khảo sát nhỏ tại TP.HCM và Hà Nội, phần lớn khán giả cho rằng Đài truyền hình Vĩnh Long còn nhiều chương trình hài nhảm, cấm cửa một mình Trấn Thành là khá vô lý.

Bình luận