Tin tức mới nhất về Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
Điểm chuẩn dự kiến Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội

Lãnh đạo trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn thông tin, năm nay, mức điểm chuẩn dự kiến có thể từ 17-18 điểm đến 24-25 điểm.
Xem tiếp