Dại dột trêu nhím, trăn quằn quại do gai đâm chi chít người

Con trăn nhăm nhe ăn thịt nhím, bị nhím phản đòn, phóng gai nhọn khắp toàn thân quằn quại đau đớn.

Bình luận