Đặc điểm nhận dạng 2 tử tù nguy hiểm vừa trốn trại

Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng truy tìm Lê Văn Thọ (Thọ "Sứt") và Nguyễn Văn Tình, 2 tử tù đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại tạm giam T16 ngày 11/9.

Nguồn: ANTV

Bình luận