Đã khoanh vùng được kẻ phát tán mã độc WannaCry

Sau các cuộc điều tra trên toàn thế giới, các cơ quan an ninh mạng lớn đã khoanh vùng được kẻ phát tán mã độc WannaCry.

Bình luận