Tin tức mới nhất về cứu sống người đàn ông tự thiêu
Video: Người dân dập lửa, cứu sống người đàn ông tự thiêu trên đường

Video: Người dân dập lửa, cứu sống người đàn ông tự thiêu trên đường

Đang đi trên đường, người đàn ông dừng lại tẩm xăng lên xe và người rồi châm lửa đốt.
Xem tiếp