Cướp bị nạn nhân lái xe van chèn vào cột biển báo chết thảm

Chủ cửa hàng thịt điên tiết lái chiếc xe van vốn dùng để giao hàng đuổi theo tên cướp, đâm ngã và chèn hắn vào cột biển báo ven đường như muốn nghiền nát hắn.

Bình luận