Tin tức mới nhất về cưỡng chế nợ thuế
Cục Thuế TP.HCM sẽ ban hành 6.000 quyết định cưỡng chế nợ thuế

Cục Thuế TP.HCM sẽ ban hành 6.000 quyết định cưỡng chế nợ thuế

Trong 2 tháng cuối năm nay, Cục Thuế TP.HCM dự định phát hành tổng cộng 400.000 thông báo về tiền nợ thuế và tiền chậm nộp thuế, đồng thời ban hành 6.000 quyết định cưỡng chế nợ thuế.
Xem tiếp