Cười vỡ bụng clip cún con hì hục trèo qua bậc cửa

Dù đã rất cố gắng, chú cún con mập ú với 4 chân ngắn chũn chĩn vẫn đành phải "đầu hàng" bậc cửa to lớn trước mặt.

Bình luận