Cuộc sống trong nhà tù giam giữ quan chức 'ngã ngựa' ở Trung Quốc

Tần Thành là nhà tù kiên cố và được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất, giam giữ hàng loạt các quan chức "ngã ngựa" của Trung Quốc.

Bình luận