Cuộc sống khốn khổ của lao động Việt Nam bỏ trốn tại Hàn Quốc

Tỷ lệ các lao động Việt Nam bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc lên tới 50% lúc cao điểm.

Bình luận