Tin tức mới nhất về cung cấp dịch vụ tại sân bay
Cung cấp dịch vụ tại sân bay: Thu tiền tỷ mỗi ngày

Cung cấp dịch vụ tại sân bay: Thu tiền tỷ mỗi ngày

Trung bình cứ 10 đồng doanh thu thì Công ty Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thu về 5,5 đồng lợi nhuận trước thuế.
Xem tiếp