Cục có '3 lãnh đạo 1 nhân viên': Tổng cục Môi trường nói gì?

(VTC News) - Tổng cục Môi trường vừa giải trình trước thông tin báo chí nêu về Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) nhiều lãnh đạo, ít chuyên viên với tỷ lệ 3 lãnh đạo 1 nhân viên.

VTC1

Bình luận