Cụ ông 80 tuổi chịu án oan xuyên 2 thế kỷ luôn tin có ngày được 'rửa' tiếng giết người

Dù đã vác đơn đi kêu oan hơn 40 năm, sức khỏe trong tình trạng gần đất xa trời nhưng cụ Thêm vẫn tin tưởng sẽ có ngày mình được minh oan.

Bình luận