Cụ bà Ấn Độ tiết lộ sống khỏe nhờ... ăn cả cân cát mỗi ngày

Kinh nghiệm để sống lâu, sống khỏe của 1 cụ bà 78 tuổi sinh sống tại bang Uttar, Pradesh, Ấn Độ là ăn cả cân cát mỗi ngày.

Bình luận