Tổng Giám đốc Công nghệ Uber toàn cầu: 'Tôi đã chứng kiến hàng nghìn thất bại'

Trong chương trình Leadership Talk do Uber Exchange tổ chức sáng 25/7, Tổng Giám đốc Công nghệ Uber toàn cầu Thuận Phạm chia sẻ, đằng sau thành công bao giờ cũng có thất bại, tại Uber, ông cũng từng chứng kiến hàng nghìn thất bại.

Bình luận