CSGT Hà Nội phạt 50 người vừa đi đường vừa chơi Pokemon Go

Tại Hà Nội, sau 2 ngày, lực lượng CSGT đã xử phạt gần 50 người sử dụng điện thoại chơi Pokemon Go khi đang tham gia giao thông.

Bình luận