Bị CSGT bắn tốc độ, người vi phạm có quyền gì?

(VTC News) - Theo quy định, người vi phạm có quyền yêu cầu xem bằng chứng vi phạm tại chỗ và phía CSGT phải đáp ứng yêu cầu này ngay lập tức nếu có hình ảnh và kết quả ghi thu lại tại đó.

VTC14

Bình luận