Cột điện đổ hàng loạt sau bão, dân nghi ngờ chất lượng cột

Hàng loạt cột điện đổ ở Hà Nam do bão số 1, từ những vị trí cột điện đổ, người ta phát hiện ra những vấn đề nghiêm trọng như chất lượng bê tông kém, lõi sắt không đồng nhất...

Bình luận