Container vượt ẩu trên đường đèo, ôtô con suýt mất mạng

Chiếc container vượt ẩu, lấn làn choán hết đường đèo hẹp khiến ôtô con đi ngược chiều phải bẻ lái đột ngột, chao đảo suýt lật.

Bình luận