Công nhân xây dựng xếp domino bằng gạch và cái kết kinh ngạc

Kết quả màn xếp domino bằng gạch hoàn hảo đến bất ngờ của các công nhân xây dựng trong clip khiến người xem kinh ngạc.

Bình luận