Những đêm trắng trên giàn

Những đêm trắng trên giàn

Tin tức mới nhất về công nghiệp khí
PVN công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

PVN công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

Ngày 28/7 vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.
Xem tiếp