Công nghệ sinh học đang ngày càng giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

(VTC News) - Nhiều lĩnh vực được ứng dụng công nghệ sinh học đã bước đầu giúp cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bình luận