Cộng đồng mạng kêu gọi ra chế tài quản lý Minh Béo

(VTC News) - Nhiều ý kiến cho rằng Minh Béo phạm tội ấu dâm ở Mỹ nhưng luật pháp Việt Nam cũng nên có chế tài quản lý anh ta.

VTC1

Bình luận