Công chức Hà Nội phải hạn chế nói ngọng, không được nói trống không

(VTC News) - Theo dự thảo chuẩn mực văn hóa phát ngôn, công chức Hà Nội phải hạn chế nói ngọng, nói lắp, dùng từ địa phương, tuyệt đối không nói trống không, cộc lốc, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

VTC14

Bình luận

Vui

Ăn

Sao