Công bố đề thi minh họa kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh họa các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia 2017 để giáo viên và học sinh tham khảo.

Bình luận