Công an Hà Nội 'hốt trọn' băng siêu trộm xuyên quốc gia

Công an Hà Nội vừa bắt giữ nhóm tội phạm xuyên quốc gia mang quốc tịch Colombia gây ra hàng trăm vụ trộm cắp tại hơn 30 nước trên thế giới.

Bình luận