Con trai đào mộ mẹ lấy hộp sọ, dựng lại khuôn mặt bằng thạch cao

Vào năm 1979, Nguyễn Thy Sơn đã đào mộ lấy hộp sọ để tái tạo lại khuôn mặt người mẹ quá cố của mình.

Bình luận