Cocktail làm từ nọc độc nhện: Nguy hiểm vẫn hút khách

Một người pha chế tại Mexico vừa cho ra đời một sản phẩm mới độc đáo mang tên Aragoc – một loại cocktail được làm từ nọc độc nhện.

Bình luận