Cơ quan nhiều tai tiếng của Cục phó bị mất cắp gần 400 triệu đồng

Tổng cục Môi trường - nơi ông Nguyễn Xuân Quang đang công tác, người báo bị mất cắp gần 400 triệu đồng ở khách sạn trong chuyến công tác, kiểm tra các doanh nghiệp tại Long An, từng có nhiều tài tiếng.

 

Bình luận