Có phát minh này, kẻ trộm ATM chỉ còn nước 'thất nghiệp'

(VTC News) - Để đối phó với chiêu đập phá cây ATM rút trộm tiền, một chuỗi siêu thị ở Anh đã phát minh ra loại gel xịt đặc biệt có khả năng phát hiện chính xác kẻ đạo chích.

VTC14

Bình luận