Cố nâng mức tạ gần 200kg, VĐV cử tạ bị gãy tay đau đớn

VĐV cử tạ người Armenia - Andranik Karapetyan bị trật khớp khuỷu tay đầy đau đớn khi thực hiện bài thi với mức tạ 195kg, hạng cân 77kg.

Bình luận