Cơ hội mới chữa khỏi hoàn toàn u tuyến giáp

Trước đây, việc điều trị bướu giáp lành tính có những hạn chế nhất định thì nay những hạn chế đó đã được khắc phục.

Bình luận