Cô gái đi xe số như xe ga khi lên dốc và cái kết bi hài

Cô gái đi xe máy đèo bạn ra khỏi hầm giữ xe, khi lên dốc không chuyển về số thích hợp khiến cô gái loạng choạng tay lái, lao sang làn bên cạnh.

Bình luận