Clip: Vượt đường bất thành, xe máy húc đuôi nhau hàng loạt

Một chiếc xe máy nhập vào làn đường chính bất thành khiến hàng loạt xe máy phía sau húc đuôi nhau liên tiếp như hiệu ứng domino.

Bình luận