Clip: Vừa ra khỏi ngân hàng, bị gió cuốn bay xấp tiền trên tay

Người đàn ông vừa bước chân ra khỏi ngân hàng thì một "cơn gió lạ" từ đâu tới, thổi bay xấp tiền trên tay ông ta.

Bình luận