Clip: Trộm ung dung vào nhà ‘khoắng’ 2 laptop như chốn không người

Tên trộm cứ thế ung dung đi vào ngôi nhà không khóa cổng, không khóa phòng, không một bóng người, “khoắng” đi 2 chiếc laptop trên bàn dễ như trở bàn tay.

Bình luận