Clip trộm cạy cửa bếp, vào nhà 'khoắng' sạch tài sản của gia chủ

Camera an ninh ghi lại quá trình hành sự khá chuyên nghiệp của 2 tên trộm,;sau khi phá cửa sau bếp, 2 tên chui vào cuỗm sạch của gia chủ tài sản trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Bình luận