Clip: Triều cường đạt đỉnh 1,7 mét, người Sài Gòn bì bõm đi làm, đi học

Triều cường ở TP.HCM chạm đỉnh 1,7 mét, nhiều khu vực ngập nặng, người lớn bì bõm đi làm, học sinh lội nước đến trường.

Bình luận