Clip: Tóm 'băng cướp nhí' chuyên cướp taxi với thủ đoạn người lớn cũng rùng mình

Tuy ít tuổi nhưng âm mưu, thủ đoạn của băng cướp nhí đến người lớn cũng phải giật mình.

Bình luận